En BCLEVER REALTY SL ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

BCLEVER REALTY SL
B55638795
PASG SUNYER 28, LOCAL 4 – 43201 – REUS – TARRAGONA
977327818
info@bclever.realty

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BCLEVER REALTY SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BCLEVER REALTY SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a info@bclever.realty o Psg. Sunyer 28, local 4. 43202 Reus – Tarragona.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BCLEVER REALTY SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si és el cas, l’enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d’un contracte: Atendre la vostra sol·licitud.
• Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BCLEVER REALTY SL procedeixen de: El propi interessat.

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BCLEVER REALTY SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
• Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials.
• Consentiment de l’interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre la base de l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BCLEVER REALTY SL procedeixen de: El propi interessat.

3. Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BCLEVER REALTY SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions usant els sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta en la “Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BCLEVER REALTY SL procedeixen de: El propi interessat.

4. Tractament de les dades de clients potencials

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En BCLEVER REALTY SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si és el cas, l’enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis.
• Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica.
• Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

• Google, amb la finalitat de Còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy hl=és.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en BCLEVER REALTY SL procedeixen de: Del propi interessat o de fonts públiques o concretes.