Consells per llogar el teu immoble

Qui ha de pagar els subministraments en un lloguer el 2024?

Autor: Marc Ortiga

Qui ha de pagar els subministraments en un lloguer? Tot i que la llei és clara a aquest aspecte, no és menys cert que propietari i inquilí podrien negociar-ho.

  • Qui hauria de ser el titular de la llum, l’aigua o el gas?
  • Qui ha de pagar els consums dels subministraments?
  • Què passa si el meu inquilí deixa de pagar els rebuts?

Depenent de com ho facis, t’exposaràs a uns riscos o altres, existint la possibilitat, fins i tot, que l’arrendatari et denunciï per coacció.

En aquest article, t’expliquem tot allò que necessites saber sobre subministraments perquè lloguis el teu pis amb seguretat i obtinguis el màxim rendiment.

Qui ha de donar d’alta la llum, l’aigua i el gas el 2024?

Cap llei espanyola regula qui ha d’assumir l’alta dels subministraments. Això dependrà de la voluntat de les parts.

A la pràctica, el cost l’assumeix la persona que figura com a titular del contracte de subministrament, sense importar que sigui el propietari de l’habitatge o l’inquilí.

Qui ha de pagar els consums de subministraments segons la llei?

D’acord amb l’article 20.3 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), si hi ha comptadors individuals, el cost serà a càrrec de l’arrendatari.

Les despeses pels serveis amb què compti la finca arrendada que s’individualitzin mitjançant aparells comptadors seran en tot cas a càrrec de l’arrendatari.

Articld 20.3 de la LAU

Per tant, l’inquilí és el responsable legal de pagar els subministraments d’un habitatge, ara bé, la legislació permet la llibertat de pacte.

El normal és que l’inquilí assumeixi els subministraments i que el propietari es faci càrrec, per posar un exemple, de l’Impost de Béns Immobles (IBI).

Tanmateix, així com l’IBI podria anar a càrrec de l’arrendatari, els subministraments podrien ser pagats per l’arrendador: tot dependrà del que s’acordi.

És important assenyalar que, malgrat que els contractes estiguin a nom del propietari, l’obligació legal continua recalcant sobre l’inquilí.

Com gestionar els subministraments en un habitatge de lloguer

Com hem vist, la titularitat i pagament dels subministraments es pot negociar. Aquí està el dilema: a nom de qui han d’anar la llum, l’aigua i el gas?

La decisió determinarà el tipus de relació que establiràs amb l’inquilí, la feina que suposarà la gestió i els riscos als quals t’exposaràs.

Analitzem les opcions, els seus avantatges i desavantatges i com posar en pràctica l’opció que, basant-nos en la nostra experiència, és més intel·ligent.

Inquilí com a titular dels subministraments

En els contractes d’habitatge habitual, amb una durada mínima de cinc anys, el normal és que l’inquilí sigui el titular i respongui del seu propi consum.

Això també li proporciona la llibertat de triar una companyia de llum o gas del seu gust, cosa atractiva per les promocions que ofereixen aquestes empreses.

Si es produeix un impagament, la companyia subministradora podria tallar-li el subministrament, registrar-lo en un fitxer de morositat i emprendre accions legals.

Com a propietari quedes lliure de qualsevol càrrega perquè el responsable legal és l’inquilí, a qui consideraran deutor per tenir la titularitat.

Això és el que has de fer:

Has d’afegir una clàusula en el contracte d’arrendament que obligui a canviar la titularitat dels subministraments i assumir el pagament dels seus consums.

En aquesta hauries d’anar més enllà i especificar que les factures dels consums corresponents a la seva estada han d’estar al corrent de pagament.

En cas que calgui abonar un indegut de l’anterior arrendatari, necessitaràs liquidar el deute com a condició necessària per canviar la titularitat.

Gràcies a aquesta clàusula, si l’inquilí incompleix el contracte o no fa el canvi de nom, podràs resoldre el contracte i penalitzar-lo mitjançant la fiança.

Propietari com a titular dels subministraments

L’arrendador liquida els rebuts de les subministradores i els remet a l’arrendatari perquè se’ls aboni. Aquesta opció comporta un risc a considerar.

Hauràs de pagar malgrat que l’inquilí hagi deixat de fer-ho, ja que ets el titular del contracte i, per tant, el responsable legal als ulls de la subministradora.

En aquest punt, pots cometre un error.

Tornar els rebuts o donar de baixa els subministraments és mala idea perquè l’arrendatari podria denunciar-te per coaccionar-lo perquè abandoni l’habitatge.

En el pitjor dels casos, l’inquilí roman a l’immoble, deixa de pagar la renda mensual i contrau un deute cada vegada més gran a raó dels consums.

És cert que pots demandar-lo i recuperar l’habitatge, però seràs tu qui haurà de respondre pels consums corresponents al seu arrendament.

Quina és la millor opció pels propietaris?

L’opció més còmoda i segura és que la titularitat dels subministraments la tingui l’inquilí, de manera que sigui el responsable legal del seu consum.

Els propietaris que els mantenen al seu nom queden exposats davant d’un incompliment del contracte i tenen més feina de gestió.

De fet, els grans tenidors que aposten per aquesta via es veuen en la necessitat de crear un equip dedicat a això o subcontractar la gestió de lloguer.

En conclusió, la més intel·ligent és que l’arrendatari sigui el titular i incloguis una clàusula que et protegeixi d’un incompliment del contracte.

Problemes comuns: com resoldre’ls

L’inquilí ha donat de baixa els subministraments

Si l’inquilí ha donat de baixa els subministraments, pots penalitzar-lo amb la quantitat econòmica que hagis previst a la clàusula del contracte.

L’inquilí no canvia la titularitat dels subministraments

Si l’inquilí no canvia la titularitat dels subministraments tot i haver-se compromès per contracte, pots finalitzar-lo per incompliment.

L’inquilí deixa un deute de subministraments

D’una banda, si l’inquilí deixa un deute de subministraments i aquests estaven al seu nom, ell serà el responsable legal i el deutor als ulls de la subministradora.

D’altra banda, si estaven al teu nom, pots recórrer a la via judicial. A l’hora de llogar de nou l’habitatge, pots liquidar el deute utilitzant la fiança legal.

Conclusió: la millor forma de gestionar els subministraments en un lloguer

Quan lloguem una vivenda, ho fem esperant un ingrés passiu mensual que, per sorpresa de molts, demana més temps del previst.

Els canvis de titularitat dels subministraments, les reparacions o tractar amb els inquilins són tasques que requereixen una dedicació sostinguda en el temps.

Si vols que el teu ingrés passiu requereixi menys de la teva intervenció, a bclever realty ens ocupem mitjançant el nostre servei de gestió de lloguer.

¿Necesitas ayuda?

Envía tu consulta a nuestro equipo de expertos
Enviar consulta

Autor: Marc Ortiga

Fundador y miembro del consejo de bclever realty. Marc defiende que el futuro de los servicios inmobiliarios no pasa por conectar a las personas entre sí, sino por optimizar el resultado de sus operaciones.