Consells per llogar el teu immoble

Lloguer: qui paga els honoraris de la immobiliària el 2024?

Autor: Marc Ortiga

Els honoraris d’una immobiliària per llogar un habitatge susciten moltes preguntes. A quant pugen? Qui els ha de pagar el 2024?

Per acabar-ho d’adobar, els canvis legislatius han canviat el que fins al 2023 establia la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Què has de saber, doncs?

En aquest article, donem resposta als dubtes més freqüents per tal que entenguis de debò com funciona la comissió de lloguer immobiliària el 2024.

Què és la comissió de lloguer immobiliària?

La comissió d’agència immobiliària és aquell import que cobren les empreses en concepte d‟honoraris a canvi de llogar un habitatge en cartera.

Quan un propietari encarrega l’arrendament d’un immoble a una immobiliària, l’organització busca un inquilí d’acord amb les característiques de l’habitatge.

Qui ha de pagar la comissió per llogar, el propietari o l’inquilí?

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) recull 2 tipus de lloguers. És important conèixer-los perquè determina qui ha de pagar el mes d’agència.

La norma diferencia entre:

  1. Lloguer d’habitatge habitual o arrendament d’habitatge
  2. Lloguer d’habitatge temporal o ús diferent de l’habitatge

Lloguer d’habitatge habitual

Es considera arrendament d’habitatge aquell arrendament que recau sobre una edificació habitable, la destinació primordial de la qual, sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

Article 2 de la LAU

L’habitatge habitual és el que l’inquilí converteix en el seu estatge i, per tant, no compta amb cap altre habitatge que satisfaci aquesta necessitat o el substitueixi.

Aquests contractes tenen una durada de cinc anys si és entre particulars o de set si el propietari és una persona jurídica o organització.

D’acord amb la Nova Llei d’Habitatge espanyol, promulgat el 2023, la comissió d’agència immobiliària o honoraris aniran a càrrec del propietari del pis.

Lloguer d’habitatge temporal

Es considera arrendament per a ús diferent del d’habitatge aquell arrendament que, recaient sobre una edificació, tingui com a destinació primordial una de diferent de l’establert a l’article anterior.

Article 3.1 de la LAU

Una vegada més, segons la llei 12/2023 del 24 de maig, el sovint anomenat mes d’agència l’haurà d’abonar l’inquilí si es tracta d’un contracte d’habitatge temporal.

La diferència entre l’habitatge habitual i el temporal és que el segon no constitueix l’habitatge habitual del seu llogater, té caràcter excepcional.

De fet, l’arrendatari o llogater podria disposar d’un habitatge habitual i tenir la necessitat de llogar-ne un altre per un breu espai de temps.

Els motius perquè una persona pot estar interessada en aquest tipus d’arrendament són diversos, des de vacances fins a acadèmics.

Com es calcula la comissió o el mes d’immobiliària?

És comú que la comissió d’agència immobiliària es correspongui amb una mensualitat o renda de lloguer, a la qual cosa cal sumar-hi el 21% d’IVA.

Vet aquí la raó perquè de vegades se la coneix com a “mes d’agència”, però, no hi ha una llei que així ho estableixi, podria ser inferior o, fins i tot, superior.

Si et preguntes quant cobra una agència immobiliària en concret, pots consultar què diu sobre això en algun dels seus immobles publicats a internet.

Una altra de les fórmules esteses és cobrar un 10% de la renda anual més l’IVA corresponent, cosa que donaria lloc a uns honoraris més elevats.

Quant pot cobrar una immobiliària per llei?

Tenint en compte que no hi ha una llei que en reguli els honoraris, cada agència immobiliària té la potestat d’establir el preu que consideri.

Les pràctiques més comunes són:

  • Cobrar un mes d’agència
  • Cobrar un 10% de la renda anual.

Cobrar un mes d’agència o comissió

El preu dels honoraris es correspondrà a una renda o mes de lloguer més IVA. Aquesta és la fórmula més comuna entre les agències immobiliàries.

Cobrar un 10% de la renda anual de lloguer

En lloc de cobrar una mensualitat, es demana un 10% de la renda anual que percebrà el propietari. A aquesta quantitat cal sumar-hi el 21% d’IVA.

Quan cal pagar?

Un cop més, basant-nos en el comportament típic d’una immobiliària, la comissió d’agència es liquida quan les parts signen el contracte de lloguer.

Fins aleshores, l’inquilí o l’arrendatari pot haver avançat una mensualitat en concepte de reserva, que després es pot convertir en la fiança.

En definitiva, indiferentment que estiguis llogant un habitatge habitual o temporal, el pagament es formalitzarà després del lliurament de l’immoble.

La diferència és en qui paga.

Val la pena contractar una immobiliària per llogar el teu pis?

Molts particulars es pregunten si val la pena contractar una agència immobiliària, sobretot des que els honoraris d’agència corren a compte seu.

Trobar un llogater que pagui cada mes és fàcil, ja que la demanda d’habitatges de lloguer supera amb escreix l’oferta disponible.

Aleshores, per què contractar una agència?

La dificultat és trobar, d’entre tots els candidats, una persona solvent que, a més, sigui de bon tracte i tingui cura de casa teva com si fos la seva.

A la pràctica, llogar l’habitatge pel teu compte comporta una gran càrrega de treball: rebràs desnes de trucades i hauràs de triar amb compte.

Un bon assessor immobiliari no és aquell que lloga el teu habitatge al primer que arriba, sinó al millor candidat possible entre tots els interessats.

Això requereix temps i saber fer.

A bclever realty tenim una màxima: fer per casa teva el mateix que faríem per la nostra, tot i que això vagi en contra dels nostres interessos.

Alerta: immobiliàries que cobren per ensenyar el pis

Arran de l’entrada en vigor de la llei d’habitatge, certes agències han creat fórmules creatives amb les quals continuar cobrant als llogaters.

Algunes persones reporten que els cobren per ensenyar el pis, fer un estudi de viabilitat i solvència econòmica o serveis prestats a l’arrendatari.

Si cerques un habitatge habitual, has de saber que aquestes pràctiques són il·legals des del 26 de maig de 2023 gràcies a la Llei de Dret a l’Habitatge.

En conclusió: així funciona la comissió de lloguer immobiliària

El canvi normatiu ha suposat un canvi de les regles del joc per a tots els implicats: agència immobiliària, propietaris i llogaters.

Com a propietari, et sentiràs atret per llogar l’habitatge pel teu compte, cosa que és relativament fàcil a causa de l’alta demanda que hi ha.

Potser et planteges si és millor vendre-la atesa la situació o, fins i tot, destinar-la a habitatge temporal, així t’estalvies els honoraris.

Com a llogater, és important que entenguis que la comissió d’agència anirà a compte de la propietat si es tracta d’un contracte d’habitatge usual.

En conclusió, pel que fa a la comissió de lloguer immobiliària, en habitatge habitual pagarà el propietari, en temporal, l’inquilí.

¿Necesitas ayuda?

Envía tu consulta a nuestro equipo de expertos
Enviar consulta

Autor: Marc Ortiga

Fundador y miembro del consejo de bclever realty. Marc defiende que el futuro de los servicios inmobiliarios no pasa por conectar a las personas entre sí, sino por optimizar el resultado de sus operaciones.