Consells per llogar el teu immoble

És legal cobrar les despeses de comunitat a l’inquilí?

Autor: Marc Ortiga

Quan et planteges llogar el teu habitatge, és normal que et preguntis si és legal cobrar les despeses de comunitat a l’inquilí. Es pot fer? Si és així, com?

En aquest article analitzem què diu la llei sobre això tant per a un habitatge de lloguer com per a un local i què pots fer dins de la legalitat.

Què són les despeses de comunitat?

Els habitatges poden formar part d’una finca o terreny comú, constituint així una comunitat de propietaris integrada pels titulars dels immobles.

D’acord amb l’article 9 de la Llei sobre propietat horitzontal (LPH), aquests han de contribuir a les despeses generals destinades al manteniment.

Les despeses de comunitat són determinades per la quota de participació de cada habitatge, que depèn, per exemple, de la superfície útil del teu immoble.

Pots consultar la teva quota a l’escriptura. S’expressa en forma de percentatge, mostrant quina quantitat dels elements comuns correspon.

Tipus de despeses de comunitat

Despeses de comunitat generals o ordinàries

Les despeses de comunitat generals o ordinàries són les relatives al funcionament bàsic de la comunitat, com ara els subministraments o la neteja de l’escala.

Aquestes despeses estan recollides als pressupostos anuals i són aprovades en junta ordinària, que està formada pels veïns que integren la comunitat.

Despeses de comunitat extraordinàries

Les despeses de comunitat extraordinàries són les mateixes que ocasionen derrames per respondre a una necessitat puntual, com ara una reparació de l’ascensor.

Aquestes despeses no figuren als pressupostos anuals a causa del seu caràcter excepcional, però han de ser aprovades pels veïns en una junta extraordinària.

És legal cobrar les despeses de comunitat a l’inquilí?

Sí, és legal cobrar les despeses de comunitat al teu llogater. Per això consultem el que estableix l’article 20 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU):

Les parts poden pactar que les despeses generals per al sosteniment adequat de l’immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització i que corresponguin a l’habitatge arrendat o als seus accessoris, siguin a càrrec de l’arrendatari.

Article 20 de la LAU

Per tant, pots pactar-ho amb el teu llogater, de la mateixa manera que el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) si s’assenyala al contracte de lloguer.

No n’hi haurà prou, doncs, amb què es tracti d’un pacte verbal: ha de constar per escrit com una clàusula i indicar-se la quantitat que ha d’abonar l’arrendatari.

En qualsevol cas, la comunitat de propietaris et gravarà a tu com a propietari i tu li repercutiràs al teu llogater tal com indica el contracte signat per tots dos.

Com cobrar les despeses generals o ordinàries de comunitat

Si heu decidit repercutir la quota de la comunitat, heu de redactar i afegir una clàusula al contracte d’arrendament. Així ho estableix la LAU:

Per a la validesa, aquest pacte haurà de constar per escrit i determinar l’import anual de les despeses esmentades a la data del contracte.

Article 20.1 de la LAU

El text legal esmenta que ha de constar l’import anual de les despeses de comunitat, en cas contrari podria declarar-se la nul·litat de la clàusula.

Com cobrar les despeses de comunitat extraordinàries

Si tornem a la LAU, l’article 21 apunta que l’arrendador o el propietari està obligat a fer les reparacions necessàries per conservar l’habitatge.

L’arrendador està obligat a realitzar, sense dret a elevar la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut.

Article 21.1 de la LAU

D’aquesta manera, tret que s’hagi pactat que les derrames correspondran a l’inquilí, és el propietari qui les ha d’assumir segons la normativa.

Qui paga la comunitat al lloguer d’un local?

En un local s’hi aplica el mateix criteri que en un habitatge. Si no s’ha pactat el contrari per contracte, serà el propietari qui pagui la comunitat.

Pots repercutir-li la comunitat de propietaris i l’IBI, mentre que la Taxa d’escombraries correrà del seu compte mentre exerceixi una activitat.

En conclusió: puc cobrar la comunitat?

Sí, pots cobrar les despeses de comunitat al teu llogater, ara bé, és crucial que figuri al contracte d’arrendament per evitar problemes.

Aquest és un dels temes que més dubtes generen als propietaris, de la mateixa manera que qui hauria de pagar els subministraments durant el lloguer.

La conclusió sempre és la mateixa: el contracte l’ha d’explicitar mitjançant clàusules, de manera que en cas d’incompliment el puguis extingir.

Si tens dubtes sobre com llogar el teu habitatge, contacta amb nosaltres perquè et puguem ajudar i aconsegueixis la màxima renda pel teu immoble.

¿Necesitas ayuda?

Envía tu consulta a nuestro equipo de expertos
Enviar consulta

Autor: Marc Ortiga

Fundador y miembro del consejo de bclever realty. Marc defiende que el futuro de los servicios inmobiliarios no pasa por conectar a las personas entre sí, sino por optimizar el resultado de sus operaciones.