Consells per llogar el teu immoble

Com pujar el lloguer al teu llogater el 2024

Autor: Marc Ortiga

Quan tens un pis en propietat i l’arrendes, és normal que et preguntis com i quan pots pujar el lloguer al teu llogater, sobretot amb la nova llei d’habitatge.

  • Quant puc pujar el lloguer?
  • Puc fer-ho en qualsevol moment?
  • Com ho he de fer respectant la llei?

En aquest article, analitzem quan ho pots fer, quant pots pujar i com ho has de comunicar. A més, et donarem una plantilla professional perquè ho facis.

Puc pujar el lloguer al meu llogater? La resposta

Sí, pots pujar el lloguer al teu llogater, encara que hauríem de parlar d’actualitzar la renda mensual segons l’índex que indiqui el contracte signat.

Això és exactament el que estableix l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), la normativa que regula l’actualització. Diu així:

Durant la vigència del contracte, la renda només pot ser actualitzada per l’arrendador o l’arrendatari en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte, en els termes pactats per les parts. Si no hi ha pacte descrit, no s’aplicarà actualització de rendes als contractes.

Article 28 de la LAU

Ara bé, cal considerar com i quan fer-ho, ja que l’increment està regulat i s’ha de comunicar en el termini estipulat per la legislació.

Quant pots apujar el preu del lloguer

Així funcionava abans de la nova llei d’habitatge

Com vèiem, no es pot aplicar un augment de la renda mensual lliurement. Abans estava limitat per l’últim Índex de Preus al Consum (IPC).

Cada mes l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publica el valor de l’IPC del mes anterior. Si era positiu, el propietari es podia beneficiar d’una pujada.

Així, si estem al mes de març i l’IPC interanual del febrer va ser del 5%, podíem augmentar la renda en 50 € per a un contracte de lloguer de 1.000 € de mensualitat.

L’entrada en vigor d’un paquet de mesures el 2022 va suposar que les actualitzacions dels contractes de lloguer es desvinculaven temporalment de l’IPC.

Allò que en principi era una mesura de caràcter temporal, es va convertir en normalitat amb la Nova Llei d’Habitatge, publicada el 26 de maig del 2023.

Quant es pot pujar el lloguer el 2024?

Fins a l’entrada en vigor de la nova llei d’habitatge, la LAU determinava que els contractes d’arrendament es podien actualitzar d’acord amb l’IPC.

Abans del 31 de desembre del 2024, l’INE publicarà un nou índex de referència amb què podrà actualitzar el lloguer i s’aplicarà a partir de l’any 2025.

Quant pots pujar el lloguer el 2024?

  • Si tens menys de 5 immobles -ets un petit tenidor, no podrà ser superior del 3% llevat que pacteu que sigui gran, la qual cosa seria estranya.
  • Si tens més de 5 habitatges -ets un gran tenidor- l’increment haurà de ser d’un màxim del 3%. No pot ser superior en cap dels casos.

Només hi ha una excepció a tot això.

Si l’any 2023 no vas pujar el lloguer al teu llogater, podràs actualitzar-li la renda mensual sumant el 2% del 2023 i el 3% previst per a l’any 2024.

Aquest 2% era el màxim establert pel govern per al 2023. Així, l’augment seria del 5% si es compleixen les circumstàncies anteriors.

En una renda mensual de 1.000 € que no es va actualitzar el 2023, la pujada seria de 50 €, la xifra resultant de calcular el 5%, que és la suma del 2% i el 3%.

Quan es pot pujar el lloguer segons la llei

Hauràs de comunicar la pujada del lloguer amb un mes d’antelació. La nova renda mensual serà efectiva aleshores. Ho marca l’article 18 de la llei:

La renda actualitzada serà exigible a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell que la part interessada ho notifiqui a l’altra part per escrit, expressant el percentatge d’alteració aplicat.

Article 18 de la LAU

De tota manera, no es pot fer en qualsevol moment, sinó un mes abans que es faci un any de la signatura del contracte d’arrendament.

A tall d’exemple, si queda un mes perquè el teu arrendatari compleixi el tercer any, has d’enviar el preavís corresponent com marca la llei.

Com comunicar la pujada del lloguer

Un dels errors típics de lloguer d’habitatges és comunicar-se verbalment, ja que si hi ha un malentès, no hi haurà prova d’aquesta comunicació.

Així, com comunicar la pujada del lloguer?

El millor que podeu fer és notificar l’actualització per escrit, per exemple, mitjançant un correu electrònic.

L’article 18.2 no regula completament com s’ha de fer, però sí que estableix unes pautes a seguir, les quals fomentaran una bona relació.

  • Ha de ser per escrit, independentment del medi
  • S’ha d’expressar el percentatge d’alteració aplicat

La mateixa legislació reconeix com a vàlid que es notifiqui amb una anotació al rebut mensual anterior a l’entrada en efectiu de la nova renda.

Model per comunicar la pujada segons l’IPC

Bona tarda [Nom],

Em poso en contacte amb tu per informar-te que he revisat la renda de lloguer.

Tal com marca la clàusula novena del contracte d’arrendament signat a Reus en data [escriu la data], s’ha revisat i actualitzat la renda del domicili situat a [adreça completa de l’immoble].

El Govern va establir el límit extraordinari en les pujades de rendes del lloguer 2022 mitjançant Reial decret llei 6/2022, en el qual desvincula l’actualització de la renda del lloguer a l’Índex de Preus al Consum (IPC), i en el seu reemplaçament, pren com a referència l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC) situat al 2%, per la qual cosa a partir del (Escriu aquí la data), la renda mensual passa a ser de (nova renda mensual).

Serveixi aquest correu com a notificació de revisió de lloguer de l’any [escriu l’any].

Moltes gràcies i espero que estiguis bé al pis!

Salutacions.

En conclusió: bones pràctiques per gestionar la renda mensual

En definitiva, si bé pots pujar el lloguer al teu llogater, ho has de fer un mes abans del compliment d’una anualitat. No es pot fer a qualsevol moment.

Haurà de ser per escrit i, llevat que no siguis un gran tenidor, l’actualització només podrà ser superior al 3% si el teu arrendatari està d’acord que sigui així.

L’augment del 2024 podria ser acumulatiu únicament si no vas aplicar una pujada l’any 2023. Si es compleixen les condicions, pot ser d’un 5%.

Si vols treure la màxima rendibilitat del teu habitatge de lloguer, el més important és que tinguis present quan es compleixen anys per comunicar la pujada.

En cas que tinguis algun dubte, a bclever realty t’ajudem a resoldre’ls o, si ho prefereixes, ens ocupem de tot mitjançant el nostre servei de gestió.

¿Necesitas ayuda?

Envía tu consulta a nuestro equipo de expertos
Enviar consulta

Autor: Marc Ortiga

Fundador y miembro del consejo de bclever realty. Marc defiende que el futuro de los servicios inmobiliarios no pasa por conectar a las personas entre sí, sino por optimizar el resultado de sus operaciones.